DSCN1

Parafia św.Wawrzyńca w Łomnicy i

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Chrośnicy

Historia Łomnicy oraz kościoła i parafii św.Wawrzyńca

1439 - najstarsza wzmianka w źródłąch historycznych o wsi Łomnica

1482 - Łomnica staje się własnością rodu Zbąskich

XVI wiek -pod koniec tego wieku Łomnica oraz wszystkie inne dobra należące do tzw. klucza zbąszyńśkiego, przechodzą we władanie spokrwnionego ze Zbąskimi rodu Ciświckich

1704 - Jan Ciświcki wskutek zadłużenia dóbr zbąszyńskich, zmuszony był przekazać majątek /także Łomnicę/ w zastaw Damianowi Garczyńskiemu, chorążemu chełmińskiemu

1751 - wojewoda poznański Stefan Garczyński, syn Damiana, trzymający do tej pory wikszość dóbr zbąszyńskich w oparciu o tzw. prawo zastawne, wykupuje cały klucz zbąszyński /wraz z Łomnicą/ za kwotę 1.200 tys. zł.polskich

1757 - po śmierci Stefana Garczyńskiego /1755/ dochodzi do podziału majątku między trzech jego synów /Franciszka, Edwarda i Stefana/.Łomnica staje się własnością Edwarda Garczyńskiego, kasztelana rozspierskiego. Edward Garczyński rozpoczyna budowę rezydencji w Łomnicy, której częściami mają się stać dwór /tzw.pałac w Łomnicy/, oficyny dworskie, oraz geometrycznie wytyczony ogród z kościołem

1768 - biskup poznański Teodor Kazimierz Czartoryski, przychylając się do prośby Edwarda Garczyńskiego i jego żony Katarzyny z Radolińskich Garczyńskiej, wydaje pozwolenie na budowę kościoła p.w.św.Wawrzyńca w Łomnicy. Kościół ma funkcjonować na prawach kaplicy prywatnej rodziny Garczyńskich i być udostępniany miejscowej ludności jako kościół filialny parafii w Zbąszyniu. Biskup pozwolił też, by stałą posługę kapłana w Łomnicy sprawował każdorazowy, osobisty kapelan rodu Garczyńskich /ostatni kapłani spełniający tę funkcję - początek XIXw - ks.Januszewski i ks.Dabiński/

1768-1770 - budowa kościoła, budowniczym był cieśla Adam Karch z Bledzewa

1773 - Edward Garczyński po śmierci swego brata Stefana staje się właścicielem całego klucza zbąszyńskiego

1793 - po II rozbiorze Polski ziemia zbąszyńska dostaje się pod panowanie Prus

1794 - śmierć Edwarda Garczyńskiego, właścicielem majątku zostaje jego syn Stefan Roman Garczyński

1816 - MAria Aleksandra Ewa Anna Nepomucena Garczyńśka, córka Stefana Romana Garczyńśkiego i Anny ze Skórzewskich